wolken

Mijn inboedel is meer dan €50.000 waard

Is dat eigenlijk wel zo?

Verklaring van erfrecht

Een verklaring van erfrecht is een officiële verklaring van een notaris waarin staat wie er overleden is, of er een testament is, wie de erfgenamen zijn en wat er in dit testament staat. Een verklaring van erfrecht vermeldt tevens wie gemachtigd is voor de afwikkeling van de erfenis. Een verklaring erfrecht is niet verplicht maar vaak wel nodig.

meerinformatie

Waarvoor is een verklaring van erfrecht nodig?

Zonder een verklaring van erfrecht blijven bankrekeningen geblokkeerd en keren verzekeringsmaatschappijen verzekeringsgeld of partnerpensioen niet uit. Bij meerdere erfgenamen is een verklaring erfrecht handig omdat hierin één van de erfgenamen volmacht krijgt. Ook kan met een verklaring van erfrecht de tenaamstelling van een woning in het Kadaster worden gewijzigd.

Een verklaring van erfrecht is niet nodig als:

  • er sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap en eventueel kinderen;
  • de overledene geen testament heeft;
  • het saldo van alle bankrekeningen lager is dan €100.000,-

Hoe regelt u een verklaring van erfrecht?

Een verklaring van erfrecht stelt een notaris, op verzoek van de erfgenamen, op. Erfgenamen tonen hiermee aan dat ze recht hebben op het banktegoed van overledene. Iedereen kan een notaris vragen een verklaring van erfrecht op te stellen. Een notaris doet een aantal onderzoeken, onder andere bij de burgerlijke stand en het Centraal Testamentenregister. Alle erfgenamen en de wilsbeschikkingen van de overledene worden hiermee in kaart gebracht. Als er veel erfgenamen zijn of als de erfgenamen moeilijk te vinden zijn, kan het enkele weken of maanden duren voordat de notaris de verklaring van erfrecht afgeeft.

contactopnemen

Twijfelt u of u een verklaring nodig heeft? 
Wilt u meer weten over de regels rondom verklaring van erfrecht? 
Het inschakelen van een professioneel executeur ondersteunt, begeleidt en ontzorgt.

Vannu, en voor later is professioneel executeur en helpt bij afwikkelingen van nalatenschappen. 
Vannu, en voor later beschikt over de juiste expertise en een uitgebreid netwerk.
 Vannu, en voor later geeft deskundig en onafhankelijk advies, objectief en duidelijk.

Neemt u vrijblijvend contact op voor meer informatie.

Neem contact met mij op

Contact gegevens

Vannu, en voor later

Pres. Kennedylaan 108 B
6883 AX Velp

Tel. 026 – 361 16 36
E-mail info@vannuenvoorlater.nl