Skip links

Wij zijn verhuisd. Ons nieuwe bezoek- en postadres is: Cronjéstraat 8, 6814 AH Arnhem

Verdeling Nalatenschap

Een nalatenschap is van alle erfgenamen samen! Zijn alle erfgenamen van een nalatenschap het samen eens, dan kan de verdeling plaatsvinden. In veel gevallen echter ontstaan er conflicten tussen de familieleden onderling, dit komt de verdeling van een nalatenschap niet ten goede. Erfgenamen hebben doorgaans onvoldoende kennis van zaken, maar willen de nalatenschap wel graag goed verdelen. Een professioneel executeur inschakelen voor een deskundige en onafhankelijke begeleiding tijdens deze verdeling een nalatenschap voorkomt veel ellende.

Prosfessioneel executeur
Een nalatenschap houdt vaak in: een huis verkopen, instanties informeren over overlijden en belastingaangiftes doen. Maar ook het verdelen van bezittingen hoort daarbij. Deze vormen een waardevolle herinnering voor de nabestaanden. Bij de verdeling van die nalatenschap spelen emoties een belangrijke rol. Voor de familieleden is het lastig objectief te blijven. Soms loopt de verdeling van een nalatenschap vast omdat men het onderling niet eens is met elkaar. Een professioneel executeur kan objectief én onafhankelijk handelen. Hiermee voorkomt u kostbare juridische procedures, die soms voortkomen uit conflicten binnen families.

Hoelang duurt het verdelen van een nalatenschap
Men spreekt van een onverdeelde boedel als de nalatenschap nog niet verdeeld is. Gemiddeld genomen duurt de verdeling van een nalatenschap ruim een jaar. Over een nalatenschap betaalt u erfbelasting, de hoogte hangt af van de waarde van de nalatenschap. De hoogte van de vrijstelling voor erfbelasting hangt af van uw relatie met overledene.

Heeft u vragen over het verdelen van een nalatenschap? Wilt u meer weten over de mogelijkheden van het inschakelen van een executeur bij de verdeling van een nalatenschap?

Vannu, en voor later biedt professioneel en deskundig advies, onafhankelijk en objectief.
Vannu, en voor later zorgt voor een duidelijke, transparante en voorspoedige afwikkeling van de nalatenschap en maakt gebruik van een persoonlijk digitaal nalatenschapsdossier.

Vannu, en voor later ontzorgt, begeleidt en ondersteunt!
Neemt u contact op voor een vrijblijvend gesprek.

Join the Discussion