wolken

Mijn inboedel is meer dan €50.000 waard

Is dat eigenlijk wel zo?

vader-zoon-strand-mobiel

Ik laat mijn vrouw zonder zorgen achter

Is dat eigenlijk wel zo?

REGEL UW NALATENSCHAP NU, EN VOOR LATER

oude-man-mobiel

Mijn nalatenschap is goed geregeld

Is dat eigenlijk wel zo?

REGEL UW NALATENSCHAP NU, EN VOOR LATER

echtpaar-mobiel

Men weet dat ik gecremeerd wil worden

Is dat eigenlijk wel zo?

REGEL UW NALATENSCHAP NU, EN VOOR LATER

man-wachtruimte-mobiel

Mijn uitvaart is goed geregeld

Is dat eigenlijk wel zo?

REGEL UW NALATENSCHAP NU, EN VOOR LATER

vader-dochter-mobiel

Ik laat mijn partner zonder zorgen achter

Is dat eigenlijk wel zo?

REGEL UW NALATENSCHAP NU, EN VOOR LATER

fiets-mobiel

Ik krijg die fiets

Is dat eigenlijk wel zo?

REGEL UW NALATENSCHAP NU, EN VOOR LATER

Veelgestelde vragen

Wij streven er doorlopend naar om onze dienstverlening aan u verder te optimaliseren. Ook onze website zetten wij daarbij graag in. Online bieden wij u daarom niet alleen veel informatie, maar ook bevat onze site diverse interactieve mogelijkheden. Zo hopen wij zo goed mogelijk in te spelen op uw wensen. Via onze online klantenservice kunt u onder meer diverse formulieren downloaden, uw schade melden, offertes aanvragen of wijzigingen doorgeven. Op het moment dat het ú uitkomt.

leesmeer
Heb ik altijd een verklaring van erfrecht nodig?

De banken vinden een verklaring van erfrecht niet nodig als:

  • Er sprake is van een langstlevende partner (echtgenoot/echtgenote of geregistreerde partner) en eventueel kinderen.
  • Er geen testament is.
  • Het saldo op de rekening niet hoger is dan € 100.000.

Alleen bij een hoger saldo, als er meerdere erfgenamen zijn of in complexe situaties is de verklaring wel nodig.

Waar kan ik een verklaring van erfrecht opvragen?

Een verklaring van erfrecht wordt door een notaris opgemaakt. Iedereen kan een notaris vragen om een verklaring van erfrecht af te geven. Meestal gebeurt dit in onderling overleg tussen de familieleden.

Wat is een executeur?

Een executeur is, een uitvoerder van een testament, een testament uitvoerder.
Maar dat is alleen de letterlijke betekenis. De executeur regelt de vermogensovergang van de erflater naar de erfgenaam en is aanspreekpunt in een vaak emotionele periode van de naaste betrokkenen. Hij is vaak de “spin in het web”. Naast juridische en financiële kennis dient de executeur juist ook over goede sociale – en communicatieve vaardigheden te beschikken.

Wat is een levenstestament?

In een levenstestament staan uw wensen voor de situatie waarin u zelf door ziekte of ongeval niet meer in staat bent om zaken zelf te regelen. Het levenstestament gaat dus niet over wat er met uw bezittingen moet gebeuren na uw overlijden.

Wat is het verschil tussen een levenstestament en een volmacht?

In een levenstestament geeft u een volmacht aan iemand die u vertrouwt. Daarnaast kunt u ook persoonlijke wensen laten opnemen. U legt op deze manier alle zaken die u geregeld wilt hebben in één akte vast. In een levenstestament:

  • wijst u een vertrouwenspersoon aan die namens u mag handelen.
  • legt u gedetailleerd vast welke taken hij of zij krijgt;
  • geeft u aan wanneer het levenstestament ingaat;
  • bepaalt u bij wie uw vertrouwenspersoon verantwoording moet afleggen voor zijn handelingen.
Moet ik altijd een testament laten opstellen?

Als u geen testament laat maken, laat u de verdeling van de erfenis en nalatenschap volledig over aan de wet. U bepaalt dan niet zelf wat waar naar toe gaat. U kunt bepaalde erfgenamen onterven of belastingvrij schenken aan een algemeen nut beogende instelling ( ANBI ). Wij helpen u graag met het maken van een dergelijke keuze.

Wat is een nalatenschap?

Onder een nalatenschap wordt verstaan het geheel van bezittingen en schulden dat wordt nagelaten door degene die overleden is, de zogenaamde erflater.
Bezittingen zijn bijvoorbeeld een huis, meubilair, kunstvoorwerpen, maar ook banksaldi, waardepapieren en een onderneming. Bij schulden moet u denken aan hypothecaire geldleningen, persoonlijke leningen en belastingschulden.

Een overlijden: wie moet ik bellen? Waar moet ik beginnen?

Belangrijk is dat uw wensen vastliggen en uw dierbaren weten wie ze moeten bellen bij een overlijden. Daarom vinden wij het belangrijk om – bij leven – uw wensen vast te leggen zodat bij uw overlijden uw dierbaren de vertrouwenspersoon/ons kantoor kunnen benaderen zodat wij kunnen zorgdragen voor de verdere afwikkeling conform uw wens. Hierdoor bestaat er geen onduidelijkheid voor uw erfgenamen welke zaken moeten worden geregeld en hoe u het wenst dat het verloopt.

Neem contact met mij op

Contact gegevens

Vannu, en voor later

Pres. Kennedylaan 108 B
6883 AX Velp

Tel. 026 – 361 16 36
E-mail info@vannuenvoorlater.nl