wolken

Mijn inboedel is meer dan €50.000 waard

Is dat eigenlijk wel zo?

vader-zoon-strand-mobiel

Ik laat mijn vrouw zonder zorgen achter

Is dat eigenlijk wel zo?

REGEL UW NALATENSCHAP NU, EN VOOR LATER

oude-man-mobiel

Mijn nalatenschap is goed geregeld

Is dat eigenlijk wel zo?

REGEL UW NALATENSCHAP NU, EN VOOR LATER

echtpaar-mobiel

Men weet dat ik gecremeerd wil worden

Is dat eigenlijk wel zo?

REGEL UW NALATENSCHAP NU, EN VOOR LATER

man-wachtruimte-mobiel

Mijn uitvaart is goed geregeld

Is dat eigenlijk wel zo?

REGEL UW NALATENSCHAP NU, EN VOOR LATER

vader-dochter-mobiel

Ik laat mijn partner zonder zorgen achter

Is dat eigenlijk wel zo?

REGEL UW NALATENSCHAP NU, EN VOOR LATER

fiets-mobiel

Ik krijg die fiets

Is dat eigenlijk wel zo?

REGEL UW NALATENSCHAP NU, EN VOOR LATER

Testament opvragen

Als iemand overlijdt, is het belangrijk te weten of de overledene een testament heeft opgesteld. Het opvragen van een testament gebeurt bij het Centraal Testamentenregister (CTR) in Den Haag. Elke notaris die een testament opmaakt, legt deze akte vast in dit Centraal Testamentenregister

meerinformatie

Testament opvragen, kan dat zomaar?

Bij leven kan niemand uw testament opvragen. Dat wat er in een testament staat is geheim. Een notaris mag de inhoud aan niemand bekend maken. Pas als u overleden bent is het mogelijk de inhoud van een testament op te vragen.

Wie kunnen een testament opvragen?

Zowel familieleden als een notaris kunnen een testament opvragen, als iemand overleden is. Via een schriftelijke aanvraag aan het Centraal Testamentenregister vraagt men een testament op, voorzien van een kopie van het uittreksel uit het overlijdensregister. Dit uittreksel van overlijden is verkrijgbaar bij de gemeente van overlijden van de overledene. Door het opvragen van een testament krijgt men antwoord op de vraag óf er een testament bestaat én bij welke notaris dit testament zich bevindt.

Notaris

Wilt u zekerheid of er een testament bestaat dan is het handig een testament op te vragen. Het Centraal Testamentenregister informeert u in dat geval welke notaris het originele testament bezit. Over de inhoud krijgt u dan nog geen informatie. Met de betreffende notaris maakt u een afspraak. Bij deze notaris vraagt u de inhoud van het testament op. Een notaris verstrekt gegevens over de inhoud van een testament alleen aan direct belanghebbenden, bijvoorbeeld de erfgenamen.

contactopnemen

Heeft u vragen over een testament? Wilt u een testament opvragen?

Vannu, en voor later biedt professioneel en deskundig advies op het gebied van testamenten en nalatenschappen. 

Vannu, en voor later handelt objectief, duidelijke én onafhankelijk. 

Vannu, en voor later beschikt over de juiste expertise plus een uitgebreid netwerk van specialisten. 

Neemt u vrijblijvend contact op voor meer informatie.

Neem contact met mij op

Contact gegevens

Vannu, en voor later

Pres. Kennedylaan 108 B
6883 AX Velp

Tel. 026 – 361 16 36
E-mail info@vannuenvoorlater.nl