wolken

Mijn inboedel is meer dan €50.000 waard

Is dat eigenlijk wel zo?

vader-zoon-strand-mobiel

Ik laat mijn vrouw zonder zorgen achter

Is dat eigenlijk wel zo?

REGEL UW NALATENSCHAP NU, EN VOOR LATER

oude-man-mobiel

Mijn nalatenschap is goed geregeld

Is dat eigenlijk wel zo?

REGEL UW NALATENSCHAP NU, EN VOOR LATER

echtpaar-mobiel

Men weet dat ik gecremeerd wil worden

Is dat eigenlijk wel zo?

REGEL UW NALATENSCHAP NU, EN VOOR LATER

man-wachtruimte-mobiel

Mijn uitvaart is goed geregeld

Is dat eigenlijk wel zo?

REGEL UW NALATENSCHAP NU, EN VOOR LATER

vader-dochter-mobiel

Ik laat mijn partner zonder zorgen achter

Is dat eigenlijk wel zo?

REGEL UW NALATENSCHAP NU, EN VOOR LATER

fiets-mobiel

Ik krijg die fiets

Is dat eigenlijk wel zo?

REGEL UW NALATENSCHAP NU, EN VOOR LATER

Schenken

In tegenstelling tot een vermogen achterlaten na overlijden, kan men ook besluiten om bij leven een deel van een vermogen te schenken. Wilt u bijvoorbeeld de erfbelasting voor de nabestaanden voorkomen of verminderen? Iemand uw bezit overdragen omdat deze financieel in de knel zit of zelf ervaren wat iemand met uw bezit of vermogen kan doen? Dit zijn een aantal overwegingen waarom mensen besluiten te schenken.

meerinformatie

Voordeel van schenken

Schenken bij leven biedt fiscaal voordeel omdat er minder belasting over de nalatenschap hoeft te worden betaald. Bovendien ziet u de blijdschap bij de ontvanger als u bij leven schenkt. Iets wat u niet meer meekrijgt als u al overleden bent.

Schenkbelasting

Schenken kan aan een goed doel, een goede vriend of aan familie. Houd rekening met de schenkbelasting als u een schenking doet of er een ontvangt. De hoogte van het bedrag dat u schenkt en de persoon aan wie u schenkt bepalen de hoogte van deze schenkbelasting. Alle regels rondom schenkbelasting staan in de Successiewet 1956.

Vrijstelling van schenkbelasting

Sommige schenkingen zijn vrijgesteld van schenkbelasting. Uw relatie met de schenker bepaalt de hoogte van dit vrijgestelde bedrag. Kinderen krijgen bijvoorbeeld een hogere vrijstelling voor schenkbelasting dan vrienden.

Vrijgesteld van schenkbelasting zijn schenkingen:

  • welke men gebruikt om schulden af te lossen;
  • van mensen die al 10 jaar niet meer in Nederland woonachtig zijn;
  • waarover de schenker de schenkbelasting betaalt. Er wordt wel  schenkbelasting betaald maar niet door de begiftigde.

Jaarlijks mogen ouders ruim 5000 euro belastingvrij schenken aan hun kinderen. Dit bedrag geldt per kind.

Ook mag er éénmalig een verhoogde schenking ad € 100.000  gedaan worden indien schenking wordt aangewend voor de eigen woning. Dit geldt zowel voor de eigen kinderen als overige verkrijgers.

Schenken via de notaris

Schenken kan in de vorm van een geldbedrag, goederen of aandelen. Een schenking op papier gaat via een notaris en is handig als het om zaken als beleggingen of onroerend goed gaat. Wilt u een bepaalde instantie steunen dan kan een schenking een goede keus zijn.

contactopnemen

Wilt u weten welk bedrag u het beste kunt schenken of heeft u vragen over schenkingen?Vannu, en voor later is deskundig in alle zaken rondom nalatenschappen, van begin tot eind.

Vannu, en voor later biedt deskundige en professionele hulp, objectief en onafhankelijk.

Vannu, en voor later ontzorgt, ondersteunt en begeleidt.

Neemt u contact op voor een vrijblijvend gesprek.

Neem contact met mij op

Contact gegevens

Vannu, en voor later

Pres. Kennedylaan 108 B
6883 AX Velp

Tel. 026 – 361 16 36
E-mail info@vannuenvoorlater.nl