wolken

Mijn inboedel is meer dan €50.000 waard

Is dat eigenlijk wel zo?

vader-zoon-strand-mobiel

Ik laat mijn vrouw zonder zorgen achter

Is dat eigenlijk wel zo?

REGEL UW NALATENSCHAP NU, EN VOOR LATER

oude-man-mobiel

Mijn nalatenschap is goed geregeld

Is dat eigenlijk wel zo?

REGEL UW NALATENSCHAP NU, EN VOOR LATER

echtpaar-mobiel

Men weet dat ik gecremeerd wil worden

Is dat eigenlijk wel zo?

REGEL UW NALATENSCHAP NU, EN VOOR LATER

man-wachtruimte-mobiel

Mijn uitvaart is goed geregeld

Is dat eigenlijk wel zo?

REGEL UW NALATENSCHAP NU, EN VOOR LATER

vader-dochter-mobiel

Ik laat mijn partner zonder zorgen achter

Is dat eigenlijk wel zo?

REGEL UW NALATENSCHAP NU, EN VOOR LATER

fiets-mobiel

Ik krijg die fiets

Is dat eigenlijk wel zo?

REGEL UW NALATENSCHAP NU, EN VOOR LATER

Schenken aan kind

De meeste schenkingen worden gedaan aan kinderen. Wilt u uw kind financieel ondersteunen, dan is het mogelijk een schenking aan uw kind of uw kinderen te doen. Schenken bij leven geeft u de kans zelf te ervaren wat kinderen met het geld kunnen doen en biedt fiscaal voordeel omdat zij minder belasting over de nalatenschap betalen.

meerinformatie

Schenkbelasting

Wanneer u schenkt aan uw kind of uw kinderen, denkt u dan ook aan de schenkbelasting. Een schenking van ouder aan kind biedt ruimere mogelijkheden dan andere schenkingen.
Ouders mogen jaarlijks ruim € 5000 belastingvrij schenken aan hun kinderen. Dit bedrag geldt per kind. Daarnaast is er een eenmalig verhoogde vrijstelling tot € 53.176 als uw kind een studie wil financieren met een schenking.
Ook is het mogelijk een eenmalige verhoogde schenking aan uw kind te doen voor een bedrag van € 25.526,- (2017), waar geen eisen aan worden gesteld. Wel geldt bij de verhoogde schenking een leeftijdseis van 18-40 jaar.

Ook is het mogelijk een eenmalige verhoogde schenking ad. € 100.000  aan uw kind (of een overige verkrijger) tussen de 18-40 jaar te doen indien de schenking wordt aangewend voor de eigen woning.

Voorwaarden voor een studie:

  • Minimale studiekosten van € 20.000 per jaar, exclusief levensonderhoud.
  • De schenking ligt vast in een notariële akte.

Als de Belastingdienst daar om vraagt, moeten ouders en kind met schriftelijke bewijzen aan kunnen tonen dat de schenking daadwerkelijk door de ouder(s) is betaald en door het kind is gebruikt voor de opleiding of studie.

Voorwaarden voor een woning:

De vrijstelling kunt u gebruiken als uw kind de schenking benut voor:

  • het verwerven van een eigen woning
  • het aflossen van een eigen woning schuld
  • het verbeteren en onderhouden van de eigen woning

Een schenking vastleggen

Wilt u een schenking aan uw kind vastleggen? Dit is niet verplicht. Het maakt afspraken duidelijk en voorkomt misverstanden. Voorziet u het document van de schenking aan uw kind van een handtekening van uzelf en de ontvanger plus de datum van de schenking. Een schenkingsakte maakt u op bij de notaris. Hieraan zijn kosten verbonden.

contactopnemen

Heeft u vragen over schenken aan kinderen? Of wilt u meer informatie over schenkbelastingen.

Vannu, en voor later is deskundig in alle zaken rondom nalatenschappen, van begin tot eind.

Vannu, en voor later biedt deskundige en professionele hulp, objectief en onafhankelijk.

Vannu, en voor later ontzorgt, ondersteunt en begeleidt.

Neemt u contact op voor een vrijblijvend gesprek.

Neem contact met mij op

Contact gegevens

Vannu, en voor later

Pres. Kennedylaan 108 B
6883 AX Velp

Tel. 026 – 361 16 36
E-mail info@vannuenvoorlater.nl