wolken

Mijn inboedel is meer dan €50.000 waard

Is dat eigenlijk wel zo?

vader-zoon-strand-mobiel

Ik laat mijn vrouw zonder zorgen achter

Is dat eigenlijk wel zo?

REGEL UW NALATENSCHAP NU, EN VOOR LATER

oude-man-mobiel

Mijn nalatenschap is goed geregeld

Is dat eigenlijk wel zo?

REGEL UW NALATENSCHAP NU, EN VOOR LATER

echtpaar-mobiel

Men weet dat ik gecremeerd wil worden

Is dat eigenlijk wel zo?

REGEL UW NALATENSCHAP NU, EN VOOR LATER

man-wachtruimte-mobiel

Mijn uitvaart is goed geregeld

Is dat eigenlijk wel zo?

REGEL UW NALATENSCHAP NU, EN VOOR LATER

vader-dochter-mobiel

Ik laat mijn partner zonder zorgen achter

Is dat eigenlijk wel zo?

REGEL UW NALATENSCHAP NU, EN VOOR LATER

fiets-mobiel

Ik krijg die fiets

Is dat eigenlijk wel zo?

REGEL UW NALATENSCHAP NU, EN VOOR LATER

Onverdeelde boedel

Wanneer een dierbare overlijdt, blijft een erfenis achter. Dit betreft de bezittingen en het vermogen van de overledene, te verdelen onder de erfgenamen. Over de verdeling van een erfenis moeten erfgenamen het onderling eens zijn. Is nog niet bepaald wie wat in eigendom krijgt, dan spreekt men van een onverdeelde boedel.

meerinformatie

Onverdeelde boedel

Een onverdeelde boedel is van alle erfgenamen samen. Erfgenamen zijn het vaak oneens met elkaar over de verdeling. Conflicten tijdens het proces rondom de onverdeelde boedel komen regelmatig voor. Vaak eindigen deze conflicten in juridische procedures met hoge kosten. Om dit te voorkomen schakelt u een professioneel executeur in. Dit bespaart onnodige kosten en veel ellende tijdens de verdeling van de boedel.

Objectief en onafhankelijk

Emoties in de familie spelen soms de overhand bij een overlijden. Dit komt de communicatie onderling niet ten goede. Een professioneel executeur handelt objectief en onafhankelijk en biedt deskundig en duidelijk advies tijdens de verdeling van de onverdeelde boedel. Dit biedt steun.

Onverdeelde boedel en belasting

Is er sprake van een aandeel in een boedel die nog onverdeeld is, dan is opgave voor wat betreft de inkomstenbelasting verplicht. Dat het geld nog niet op een rekening is bijgeschreven is daarbij niet van belang. Het bedrag van de onverdeelde boedel geeft men op als vermogen in box 3. De verplichte erfbelasting over deze boedel voert men op als schuld.

contactopnemen

Heeft u vragen over de belasting als het gaat over de onverdeelde boedel?
 Bent u het samen niet eens over de onverdeelde boedel en wilt u deskundig advies?

Vannu, en voor later begeleidt, ontzorgt en ondersteunt tijdens afwikkelingen van erfenissen.
Vannu, en voor later biedt deskundig en onafhankelijk advies, objectief en duidelijk.
Vannu, en voor later is professioneel executeur en specialist in de afwikkeling van erfenissen.

Neemt u contact op voor een vrijblijvend gesprek.

Neem contact met mij op

Contact gegevens

Vannu, en voor later

Pres. Kennedylaan 108 B
6883 AX Velp

Tel. 026 – 361 16 36
E-mail info@vannuenvoorlater.nl