wolken

Mijn inboedel is meer dan €50.000 waard

Is dat eigenlijk wel zo?

vader-zoon-strand-mobiel

Ik laat mijn vrouw zonder zorgen achter

Is dat eigenlijk wel zo?

REGEL UW NALATENSCHAP NU, EN VOOR LATER

oude-man-mobiel

Mijn nalatenschap is goed geregeld

Is dat eigenlijk wel zo?

REGEL UW NALATENSCHAP NU, EN VOOR LATER

echtpaar-mobiel

Men weet dat ik gecremeerd wil worden

Is dat eigenlijk wel zo?

REGEL UW NALATENSCHAP NU, EN VOOR LATER

man-wachtruimte-mobiel

Mijn uitvaart is goed geregeld

Is dat eigenlijk wel zo?

REGEL UW NALATENSCHAP NU, EN VOOR LATER

vader-dochter-mobiel

Ik laat mijn partner zonder zorgen achter

Is dat eigenlijk wel zo?

REGEL UW NALATENSCHAP NU, EN VOOR LATER

fiets-mobiel

Ik krijg die fiets

Is dat eigenlijk wel zo?

REGEL UW NALATENSCHAP NU, EN VOOR LATER

Legaat

Via een legaat kan men iemand iets kostbaars of dierbaars geven uit een erfenis zonder hem of haar tot erfgenaam te benoemen. In een legaat staat een duidelijke beschrijving van wat men geeft. Dit kan een voorwerp of een geldbedrag zijn.

meerinformatie

Legaat

Met een legaat bepaalt de gever zelf wat een bepaald persoon uit de erfenis krijgt. De erfgenamen hebben daar niets over te zeggen. Iemand die een legaat ontvangt noemt men een legataris. Over het algemeen heeft de legataris een vordering op de gezamenlijke erfgenamen. De erfgenamen zijn verplicht legaten binnen een bepaalde tijd af te geven aan de legataris. Een legataris heeft niet dezelfde rechten als een erfgenaam. Een legataris wijst men via een legaat aan in het testament.

In een legaat staat duidelijk vermeld:

  • wie de ontvanger is
  • wat de ontvanger krijgt, een omschrijving van een roerende of onroerende zaak.

Legaten worden betaald vanuit de erfenis. Voordat deze erfenis verdeeld wordt onder de erfgenamen, worden de te vergeven voorwerpen of bedragen hiervan afgetrokken. Het is goed te weten dat schulden voorrang hebben op de vordering van de legataris. Het kan zijn dat deze minder ontvangt of niets krijgt als er teveel schulden zijn.

Soms moet de legataris eerst een bedrag betalen voordat hij of zij het voorwerp ontvangt. Dit noemt men een legaat tegen inbreng van de waarde.

Ontvangt u een legaat dan bent u verplicht hierover erfbelasting te betalen als de waarde uitkomt boven de vrijstelling. Deze vrijstelling hangt af van uw relatie met de overledene.

contactopnemen

Wilt u meer informatie ontvangen of heeft u vragen over het opstellen van een legaat?

Vannu, en voor later biedt deskundige en professionele hulp bij nalatenschappen, objectief en onafhankelijk.

Vannu, en voor later ontzorgt, ondersteunt en begeleidt.

Vannu, en voor later is professioneel executeur en is specialist in de afwikkeling van nalatenschappen.

Neemt u contact op voor een vrijblijvend gesprek.

Neem contact met mij op

Contact gegevens

Vannu, en voor later

Pres. Kennedylaan 108 B
6883 AX Velp

Tel. 026 – 361 16 36
E-mail info@vannuenvoorlater.nl