wolken

Mijn inboedel is meer dan €50.000 waard

Is dat eigenlijk wel zo?

vader-zoon-strand-mobiel

Ik laat mijn vrouw zonder zorgen achter

Is dat eigenlijk wel zo?

REGEL UW NALATENSCHAP NU, EN VOOR LATER

oude-man-mobiel

Mijn nalatenschap is goed geregeld

Is dat eigenlijk wel zo?

REGEL UW NALATENSCHAP NU, EN VOOR LATER

echtpaar-mobiel

Men weet dat ik gecremeerd wil worden

Is dat eigenlijk wel zo?

REGEL UW NALATENSCHAP NU, EN VOOR LATER

man-wachtruimte-mobiel

Mijn uitvaart is goed geregeld

Is dat eigenlijk wel zo?

REGEL UW NALATENSCHAP NU, EN VOOR LATER

vader-dochter-mobiel

Ik laat mijn partner zonder zorgen achter

Is dat eigenlijk wel zo?

REGEL UW NALATENSCHAP NU, EN VOOR LATER

fiets-mobiel

Ik krijg die fiets

Is dat eigenlijk wel zo?

REGEL UW NALATENSCHAP NU, EN VOOR LATER

Erfenis

Bij overlijden laat men bezittingen en/of vermogen na. Denk aan zaken als een woning, inboedel, een auto of een boot. Deze bezittingen vormen de erfenis voor erfgenamen. Behalve bezittingen kan een erfenis ook uit schulden bestaan. Door een testament of door de wet kunt u worden aangewezen als erfgenaam van een erfenis.

meerinformatie

Een erfenis, wat nu?

Bent u erfgenaam of ontvangt u een erfenis? Dan kunt u de erfenis aanvaarden, verwerpen of beneficiair aanvaarden. Voordat u een keuze maakt is het verstandig te informeren naar de inhoud van de nalatenschap; wat zijn de bezittingen en schulden van overledene in kwestie. Bij de rechtbank in de woonplaats van overledene legt u een verklaring af wanneer u een erfenis verwerpt of beneficiair aanvaardt. Hieraan zijn kosten verbonden. Deze kosten zijn voor eigen rekening.

Erfenis met of zonder testament

Wanneer u een erfenis ontvangt bent u verplicht hierover erfbelasting te betalen als u meer ontvangt dan het vrijgestelde bedrag. Heeft overledene een testament, dan vindt verdeling van de erfenis plaats volgens de wensen opgesteld in het testament en aan de erfgenamen genoemd in het testament. Is er geen testament, dan treedt de wettelijke regeling in werking voor wat betreft de erfgenamen. Een testament opvragen kan bij het Centraal Testament Register in Den Haag.

Erfenis en erfgenamen

Een erfenis is van alle erfgenamen samen, daarom is het belangrijk dat u het samen eens bent. Bij een afwikkeling van een nalatenschap komt veel kijken. Behalve boedel en bezittingen laten overledenen tegenwoordig vaak ook een digitale nalatenschap na. Een nalatenschap die men nog wel eens onderschat.

contactopnemen

Twijfelt u of u erfgenaam wilt zijn of heeft u hulp nodig bij de afwikkeling van een erfenis? Het inschakelen van een professioneel executeur kan u ondersteunen, begeleiden én ontzorgen.


Vannu, en voor later is professioneel executeur en helpt u de juiste keuzes te maken. 
Vannu, en voor later geeft deskundig en onafhankelijk advies, objectief en duidelijk.

Neemt u contact op voor een vrijblijvend gesprek.

Neem contact met mij op

Contact gegevens

Vannu, en voor later

Pres. Kennedylaan 108 B
6883 AX Velp

Tel. 026 – 361 16 36
E-mail info@vannuenvoorlater.nl