wolken

Mijn inboedel is meer dan €50.000 waard

Is dat eigenlijk wel zo?

vader-zoon-strand-mobiel

Ik laat mijn vrouw zonder zorgen achter

Is dat eigenlijk wel zo?

REGEL UW NALATENSCHAP NU, EN VOOR LATER

oude-man-mobiel

Mijn nalatenschap is goed geregeld

Is dat eigenlijk wel zo?

REGEL UW NALATENSCHAP NU, EN VOOR LATER

echtpaar-mobiel

Men weet dat ik gecremeerd wil worden

Is dat eigenlijk wel zo?

REGEL UW NALATENSCHAP NU, EN VOOR LATER

man-wachtruimte-mobiel

Mijn uitvaart is goed geregeld

Is dat eigenlijk wel zo?

REGEL UW NALATENSCHAP NU, EN VOOR LATER

vader-dochter-mobiel

Ik laat mijn partner zonder zorgen achter

Is dat eigenlijk wel zo?

REGEL UW NALATENSCHAP NU, EN VOOR LATER

fiets-mobiel

Ik krijg die fiets

Is dat eigenlijk wel zo?

REGEL UW NALATENSCHAP NU, EN VOOR LATER

Erfenis verdelen

Een erfenis verdelen kan pas als alle erfgenamen het samen eens zijn over de verdeling. Indien de gevolmachtigde alle erfgenamen goed op de hoogte houdt van de ontwikkelingen en luistert naar ieders mening, ontstaan er nauwelijks problemen. Bent u het onderling toch niet eens over de verdeling van de erfenis dan is het raadzaam een deskundige in te schakelen voor een onafhankelijke en deskundige begeleiding tijdens het verdelen van de erfenis.

meerinformatie

Verdeling erfenis

Het overlijden van een dierbare is vaak een emotionele gebeurtenis. Het is belangrijk bij de verdeling van de erfenis zo objectief mogelijk te zijn. Soms loopt de verdeling van een erfenis vast omdat de familie het niet eens is met elkaar. Een deskundige inschakelen bij de verdeling van een erfenis helpt omdat deze objectief én onafhankelijk handelt. Zo voorkomt u kostbare juridische procedures die soms voortkomen uit conflicten binnen families.

Wanneer is de erfenis verdeeld?

De verdeling van een erfenis duurt gemiddeld ongeveer een jaar. Zolang een erfenis nog niet verdeeld is spreekt men van een onverdeelde boedel. Houdt u rekening met de te betalen erfbelasting over een erfenis. De hoogte van deze erfbelasting hangt van de waarde van de erfenis af die verdeeld wordt. Er bestaat een vrijstelling voor erfbelasting. De hoogte van deze vrijstelling hangt van uw relatie met de overledene af.

contactopnemen

Heeft u vragen over het verdelen van een erfenis? Wilt u meer weten over de mogelijkheden van het inschakelen van een executeur bij de verdeling van een erfenis?

Vannu, en voor later biedt professioneel en deskundig advies, onafhankelijk en objectief. 

Vannu, en voor later zorgt voor een duidelijke, transparante en voorspoedige afwikkeling van de erfenis en maakt gebruik van een persoonlijk digitaal nalatenschapsdossier.
Vannu, en voor later ontzorgt, begeleidt en ondersteunt!

Neemt u contact op voor een vrijblijvend gesprek.

Neem contact met mij op

Contact gegevens

Vannu, en voor later

Pres. Kennedylaan 108 B
6883 AX Velp

Tel. 026 – 361 16 36
E-mail info@vannuenvoorlater.nl