wolken

Mijn inboedel is meer dan €50.000 waard

Is dat eigenlijk wel zo?

vader-zoon-strand-mobiel

Ik laat mijn vrouw zonder zorgen achter

Is dat eigenlijk wel zo?

REGEL UW NALATENSCHAP NU, EN VOOR LATER

oude-man-mobiel

Mijn nalatenschap is goed geregeld

Is dat eigenlijk wel zo?

REGEL UW NALATENSCHAP NU, EN VOOR LATER

echtpaar-mobiel

Men weet dat ik gecremeerd wil worden

Is dat eigenlijk wel zo?

REGEL UW NALATENSCHAP NU, EN VOOR LATER

man-wachtruimte-mobiel

Mijn uitvaart is goed geregeld

Is dat eigenlijk wel zo?

REGEL UW NALATENSCHAP NU, EN VOOR LATER

vader-dochter-mobiel

Ik laat mijn partner zonder zorgen achter

Is dat eigenlijk wel zo?

REGEL UW NALATENSCHAP NU, EN VOOR LATER

fiets-mobiel

Ik krijg die fiets

Is dat eigenlijk wel zo?

REGEL UW NALATENSCHAP NU, EN VOOR LATER

Afwikkeling erfenis

Bij een afwikkeling van een erfenis worden bezittingen en eventuele schulden van overledene verdeeld volgens de wensen in een testament. Denkt u hierbij aan een woning, een auto, meubels, sieraden of kledingstukken. Is er geen testament dan gelden de regels van de wet. Bezittingen en schulden gaan over op echtgenoot en kinderen. Zijn er geen kinderen dan zijn ouders, broers en zussen de erfgenamen.

meerinformatie

Afwikkeling van een erfenis, wat nu?

Er komt veel kijken bij de afwikkeling van een erfenis. Na het overlijden is het belangrijk instanties te informeren en verzekeringsmaatschappijen of banken op de hoogte te brengen. Ook belastingaangiften doen, een woning leegruimen of de inboedel verdelen horen bij de afwikkeling van een erfenis. Voor de afwikkeling van een erfenis is een verklaring van erfrecht nodig. Om het niet allemaal alleen te hoeven doen schakelt u een executeur in met ervaring in de afwikkeling van erfenissen. Een executeur ontzorgt, ondersteunt en begeleidt.

Samen een erfenis afwikkelen

Een erfenis is van alle erfgenamen samen. Is een erfgenaam het niet eens met de anderen, dan kan een erfenis niet afgewikkeld worden. Beslissingen nemen erfgenamen samen, onder leiding van een gevolmachtigde. Vaak is een gevolmachtigde niet ervaren of deskundig. Dit levert soms problemen op. Bent u het samen niet eens? Schakel een onafhankelijk executeur in. Een executeur zoekt een passende en aanvaardbare oplossing voor alle erfgenamen samen.

De vijf stappen voor het afwikkelen van een erfenis bij Vannu, en voor later

  1. Inventarisatie van de erfenis
  2. Plan voor de afwikkeling van de erfenis
  3. Opmaken digitaal nalatenschapsdossier
  4. Voortgang van de afwikkeling volgen, door middel van het digitaal nalatenschapsdossier
  5. Afronding van de erfenis
contactopnemen

Vannu, en voor later zorgt voor de afwikkeling van een erfenis van begin tot einde. Van het informeren van instanties tot het innen van vorderingen, van verzekeringsuitkeringen tot aan het opmaken van belastingaangiften. 
Vannu, en voor later zorgt voor een duidelijke, transparante en voorspoedige afwikkeling van de erfenis met het persoonlijk digitale nalatenschapsdossier. Hiermee kunnen alle erfgenamen via een inlogcode geïnformeerd worden over de gang van zaken voor wat betreft de afwikkeling.

Vannu, en voor later helpt deskundig en onafhankelijk, objectief en duidelijk.
Neemt u contact op voor een vrijblijvend gesprek.

Neem contact met mij op

Contact gegevens

Vannu, en voor later

Pres. Kennedylaan 108 B
6883 AX Velp

Tel. 026 – 361 16 36
E-mail info@vannuenvoorlater.nl