wolken

Mijn inboedel is meer dan €50.000 waard

Is dat eigenlijk wel zo?

vader-zoon-strand-mobiel

Ik laat mijn vrouw zonder zorgen achter

Is dat eigenlijk wel zo?

REGEL UW NALATENSCHAP NU, EN VOOR LATER

oude-man-mobiel

Mijn nalatenschap is goed geregeld

Is dat eigenlijk wel zo?

REGEL UW NALATENSCHAP NU, EN VOOR LATER

echtpaar-mobiel

Men weet dat ik gecremeerd wil worden

Is dat eigenlijk wel zo?

REGEL UW NALATENSCHAP NU, EN VOOR LATER

man-wachtruimte-mobiel

Mijn uitvaart is goed geregeld

Is dat eigenlijk wel zo?

REGEL UW NALATENSCHAP NU, EN VOOR LATER

vader-dochter-mobiel

Ik laat mijn partner zonder zorgen achter

Is dat eigenlijk wel zo?

REGEL UW NALATENSCHAP NU, EN VOOR LATER

fiets-mobiel

Ik krijg die fiets

Is dat eigenlijk wel zo?

REGEL UW NALATENSCHAP NU, EN VOOR LATER

Afhandeling erfenis

‘Wat moet ik nu doen?’ en Wat komt er allemaal op mij af?’ zijn veel voorkomende vragen na het overlijden van een dierbare. Het overlijden van een familielid of dierbare is doorgaans een emotionele gebeurtenis. Er is van alles te regelen betreffende de begrafenis of de crematie. Al gauw daarna komen praktische zaken rondom de afhandeling van de erfenis om de hoek kijken. Soms is het moeilijk dit allemaal te overzien.

meerinformatie

Afhandeling van de erfenis

Het totaal aan bezittingen en vermogen welke een erflater nalaat vormt een apart vermogen; de erfenis. Deze is afgeschermd van de erfgenamen. De afhandeling van een erfenis vraagt om een gevolmachtigde erfgenaam. Soms komen bij de afhandeling van een erfenis schulden voor. Een erfenisafhandeling is een taak die nogal eens wordt onderschat. Bij leven realiseert men zich dat vaak niet.

Conflicten

Regelmatig komt het voor dat erfgenamen het onderling niet eens zijn over de verdeling van de goederen of het vermogen bij de afhandeling van een erfenis. Het is geen uitzondering dat er ruzies ontstaan tussen familieleden, drie op de vier erfenisafhandelingen eindigt in een conflict. Als men het niet eens is kan de erfenis niet verdeeld worden. Erfgenamen zijn meestal onvoldoende op de hoogte van hun rechten en plichten. Een professioneel executeur helpt erfgenamen tijdens het proces van afhandelen van een erfenis.

Waar moet u zoal aan denken bij de afhandeling van een erfenis?

  • woning opruimen of leegruimen
  • boedel uitzoeken of verdelen
  • bankrekeningen opheffen en/of beheren
  • belastingaanvragen doen
  • verzekeringsuitkeringen claimen
  • vorderingen innen
  • instanties informeren over overlijden
contactopnemen

Heeft u, net als veel anderen, behoefte aan steun en begeleiding tijdens de afhandeling van een erfenis?

Vannu, en voor later helpt u bij de afhandeling van een erfenis, van begin tot eind.
Vannu, en voor later zorgt voor een duidelijke, transparante en voorspoedige begeleiding bij erfenissen met het persoonlijk digitale nalatenschapsdossier. Erfgenamen kunnen hierin de ontwikkelingen en de stand van zaken rondom de verdeling volgen.

Vannu, en voor later geeft deskundig advies, onafhankelijk en objectief.
Vannu, en voor later ontzorgt, ondersteunt en begeleidt.


Neemt u contact op voor een vrijblijvend gesprek.

Neem contact met mij op

Contact gegevens

Vannu, en voor later

Pres. Kennedylaan 108 B
6883 AX Velp

Tel. 026 – 361 16 36
E-mail info@vannuenvoorlater.nl